Untitled Document
Kayseri
Ýç Anadolu Bölgesi’nin güneyi ile Toros Daðlarý’nýn birbirine yaklaþtýðý yerde, orta Kýzýlýrmak’ta yer alan Kayseri, 6000 yýllýk bir þehirdir. M.Ö. 2bin yýllarýnda Hititlerle baþlayan tarih serüvenine sýrasýyla; Romalýlar, Bizanslýlar, Selçuklular, Daniþmendliler, Moðollar, Eretna Beyliði ve Osmanlýlar eþlik etmiþtir.
Kayseri kýþ turizminde ismi geçen bölgelerinden biridir. Türkiye’nin en büyük daðlarýndan biri olan Erciyes Daðý kayak yapmak için elveriþli bir yapýya sahiptir. Yapýmý baþlanan Erciyes Master Planý’yla bölge uluslararasý turizme açýlmak amaçlanmaktadýr. Yaz aylarýnda ise çok sýcak olduðu için göçebe hayatý geleneði olarak yaylalara çýkýlýr.  Gezip görebileceðiniz yerler arasýnda Kýranardý Kent Ormaný’ný, Kapuzbaþý Þelaleleri’ni ve Sultansazlýðý’ný sayabiliriz.
Eðer seyahat planlarýnýz içinde Kayseri varsa en kolay ulaþým yolu, hava yolu. Kayseri merkeze 5 km olan Kayseri Havaalaný ile ulaþýmýnýzý gerçekleþtirebilirsiniz.Kayseri’ye uçak yolculuðu yapmak istiyorsanýz ucuz uçak bileti için En Ucuz Uç  Uçak Bileti avantajlarýyla konforlu ve rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.

KAYSERÝ HAVALÝMANI ULUSLARARASI KODU : ASR
 
DHMÝ KAYSERÝ HAVALÝMANI  TELEFON : 
0 352 337 52 44


Untitled Document
Untitled Document
Yurt İçi Ucuşlar
Adana Uçak Bileti
Adiyaman Uçak Bileti
Antalya Uçak Bileti
Artvin Uçak Bileti
Balikesir Uçak Bileti
Batman Uçak Bileti
Bodrum Uçak Bileti
Bursa Uçak Bileti
Çanakkale Uçak Bileti
Dalaman Uçak Bileti
Denizli Uçak Bileti
Diyarbakir Uçak Bileti
Elazig Uçak Bileti
Erzincan Uçak Bileti
Erzurum Uçak Bileti
Eskisehir Uçak Bileti
Gaziantep Uçak Bileti
Hatay Uçak Bileti
Igdir Uçak Bileti
Isparta Uçak Bileti
Izmir Uçak Bileti
Kahramanmaras Uçak Bileti
Kars Uçak Bileti
Kastamonu Uçak Bileti
Kayseri Uçak Bileti
Kocaeli Uçak Bileti
Konya Uçak Bileti
Kütahya Uçak Bileti
Malatya Uçak Bileti
Mardin Uçak Bileti
Mus Uçak Bileti
Nevsehir Uçak Bileti
Samsun Uçak Bileti
Sanliurfa Uçak Bileti
Siirt Uçak Bileti
Sinop Uçak Bileti
Sirnak Uçak Bileti
Sivas Uçak Bileti
Tekirdag Uçak Bileti
Tokat Uçak Bileti
Trabzon Uçak Bileti
Usak Uçak Bileti
Van Uçak Bileti
Zonguldak Uçak Bileti
Yurt Dışı Ucuşlar
Amsterdam Uçak Bileti
Bangkok Uçak Bileti
Barselona Uçak Bileti
Belgrad Uçak Bileti
Bilbao Uçak Bileti
Brüksel Uçak Bileti
Budapeþte Uçak Bileti
Cenova Uçak Bileti
Cordoba Uçak Bileti
Dubai Uçak Bileti
Dubrovnik Uçak Bileti
Düsseldorf Uçak Bileti
Floransa Uçak Bileti
Frankfurt Uçak Bileti
Heraklion Uçak Bileti
Jaipur Uçak Bileti
Kiev Uçak Bileti
Köln Uçak Bileti
Madrid Uçak Bileti
Marsilya Uçak Bileti
Miami Uçak Bileti
Moskova Uçak Bileti
Ohrid Uçak Bileti
Paris Uçak Bileti
Pattaya Uçak Bileti
Prag Uçak Bileti
Roma Uçak Bileti
Salzburg Uçak Bileti
Santiago Uçak Bileti
Saraybosna Uçak Bileti
Selanik Uçak Bileti
Sevilla Uçak Bileti
Stuttgart Uçak Bileti
Valencia Uçak Bileti
Venedik Uçak Bileti
Viyana Uçak Bileti
Üsküp Uçak Bileti
Zaragoza Uçak Bileti
Untitled Document
Untitled Document
Programlama Dijitalmimar.com