Untitled Document
Izmir
Ýzmir, Ege Denizi kýyýsýnda 8.500 yýllýk tarihi ile büyük bir kültür zenginliði barýndýran Türkiye’nin üçüncü büyük þehridir. Çaðdaþ, geliþmiþ ve ayný zamanda bir ticaret merkezi olan Ýzmir; konumu, kültürel ve tarihi zenginliði, Metropol olmasý, farklý bölgeler arasýnda geçiþ noktasý olmasý nedeniyle ulaþým kolaylýðý ve 629 metre kýyý uzunluðu ile farklý turizm çeþitlerine uygundur.
Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan þehir; Tepekule (Bayraklý), Symrna, Efes, Pergamon (Bergama), Teos (Sýðacýk), Lebedos (Ürkmez), Kyme (Aliaða), Allianoi (Yortanlý), Thyrea (Tire), Phokaia (Foça), Kolophon (Deðirmendere), Erythrai (Çeþme), Klazomenai (Urla), Metropolis (Torbalý), Claros (Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliaða) gibi tarihte hüküm sürmüþ olan uygarlýklarýn yaþadýðý topraklara ve gün yüzüne çýkmamýþ yaklaþýk 36 uygarlýk merkezinin miraslarýna sahip binlerce yýllýk yerleþim yeridir.
Ýzmir yakýndaki seyahat planlarýnýz içinde yer alýyorsaulaþým için havayolunu kullanabilirsiniz. Ýç hatlar ve dýþ hatlar hizmetlerine sahip ve þehir merkezine 18 km,Kuþadasý'na 80 km,Didim'e 150 km,Çeþme'ye 85 km,Aydýn merkeze 110 km,Nazilli'ye 155 km,Denizli'ye 225 km mesafede olan Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný ile ulaþýmýnýzý gerçekleþtirebilirsiniz.Konforluve güvenilir bir uçak yolculuðu yapmak istiyorsanýz ucuz uçak bileti için En Ucuz Uç Uçak Bileti avantajlarýný kaçýrmayýn. En Ucuz Uç  cazip fiyat seçeneklerinden siz de yararlanýn.

ÝZMÝR HAVALÝMANI ULUSLARARASI  KODU  : ADB

DHMÝ  ÝZMÝR HAVALÝMANI  TELEFON :
0232 274 26 26


Untitled Document
Untitled Document
Yurt İçi Ucuşlar
Adana Uçak Bileti
Adiyaman Uçak Bileti
Antalya Uçak Bileti
Artvin Uçak Bileti
Balikesir Uçak Bileti
Batman Uçak Bileti
Bodrum Uçak Bileti
Bursa Uçak Bileti
Çanakkale Uçak Bileti
Dalaman Uçak Bileti
Denizli Uçak Bileti
Diyarbakir Uçak Bileti
Elazig Uçak Bileti
Erzincan Uçak Bileti
Erzurum Uçak Bileti
Eskisehir Uçak Bileti
Gaziantep Uçak Bileti
Hatay Uçak Bileti
Igdir Uçak Bileti
Isparta Uçak Bileti
Izmir Uçak Bileti
Kahramanmaras Uçak Bileti
Kars Uçak Bileti
Kastamonu Uçak Bileti
Kayseri Uçak Bileti
Kocaeli Uçak Bileti
Konya Uçak Bileti
Kütahya Uçak Bileti
Malatya Uçak Bileti
Mardin Uçak Bileti
Mus Uçak Bileti
Nevsehir Uçak Bileti
Samsun Uçak Bileti
Sanliurfa Uçak Bileti
Siirt Uçak Bileti
Sinop Uçak Bileti
Sirnak Uçak Bileti
Sivas Uçak Bileti
Tekirdag Uçak Bileti
Tokat Uçak Bileti
Trabzon Uçak Bileti
Usak Uçak Bileti
Van Uçak Bileti
Zonguldak Uçak Bileti
Yurt Dışı Ucuşlar
Amsterdam Uçak Bileti
Bangkok Uçak Bileti
Barselona Uçak Bileti
Belgrad Uçak Bileti
Bilbao Uçak Bileti
Brüksel Uçak Bileti
Budapeþte Uçak Bileti
Cenova Uçak Bileti
Cordoba Uçak Bileti
Dubai Uçak Bileti
Dubrovnik Uçak Bileti
Düsseldorf Uçak Bileti
Floransa Uçak Bileti
Frankfurt Uçak Bileti
Heraklion Uçak Bileti
Jaipur Uçak Bileti
Kiev Uçak Bileti
Köln Uçak Bileti
Madrid Uçak Bileti
Marsilya Uçak Bileti
Miami Uçak Bileti
Moskova Uçak Bileti
Ohrid Uçak Bileti
Paris Uçak Bileti
Pattaya Uçak Bileti
Prag Uçak Bileti
Roma Uçak Bileti
Salzburg Uçak Bileti
Santiago Uçak Bileti
Saraybosna Uçak Bileti
Selanik Uçak Bileti
Sevilla Uçak Bileti
Stuttgart Uçak Bileti
Valencia Uçak Bileti
Venedik Uçak Bileti
Viyana Uçak Bileti
Üsküp Uçak Bileti
Zaragoza Uçak Bileti
Untitled Document
Untitled Document
Programlama Dijitalmimar.com