Untitled Document
Selanik
Orta Makedonya olarak anýlan Kuzey Yunanistan’ýn yönetsel merkezi olan Selanik; Yunanistan’ýn Atina’dan sonra ikinci büyük þehridir. Adýnýn ise Büyük Ýskender’in kýz kardeþi, “Thessaloniki”’den geldiði söylenir.
3 bin yýlý aþan geçmiþi ile günümüze Roma, Bizans, Osmanlý mirasýný taþýyan bu güzel þehir; 20. Yüzyýl baþlarýna kadar bir yahudi yerleþimi olarak biliniyor. 1912 yýlýnda baþlayan göçlerden sonra ise Yunan nüfusu, Yahudi ve müslüman Türkler’i aþýyor. 15.yüzyýlda baþlayan Osmanlý egemenliði de böylece sona eriyor.
Ýzmir kordonunu andýran sahil þeridi þehrin en güzel yerlerinden biridir. Burada görülecek ilk yer kesinlikle Lefkos Pyrghos yani Beyaz Kule. Kanuni Sultan Süleyman zamanýnda yapýlmýþ bu hisar, þehir el deðiþtirince simgesel olarak vaftiz edilmiþ ve beyaza boyanmýþ. Bunun dýþýnda pek çok gezilecek yeri bulunuyor. Atatürk Evi, Bey Hamam, Bedesten, Alaca Minare, Hamza Bey Camii öne çýkan tarihi miraslardan.
Yakýn zamanda bir Selanik seyahati planlýyorsanýz, uçak bileti için En Ucuz Uç  Uçak Bileti fýrsatlarýndan yararlanabilirsiniz.

SELANÝK KONSOLOSLUÐU TELEFON : +30 2310 965 070-73

SELANÝK HAVALÝMANI KODU : SKGUntitled Document
Untitled Document
Yurt İçi Ucuşlar
Adana Uçak Bileti
Adiyaman Uçak Bileti
Antalya Uçak Bileti
Artvin Uçak Bileti
Balikesir Uçak Bileti
Batman Uçak Bileti
Bodrum Uçak Bileti
Bursa Uçak Bileti
Çanakkale Uçak Bileti
Dalaman Uçak Bileti
Denizli Uçak Bileti
Diyarbakir Uçak Bileti
Elazig Uçak Bileti
Erzincan Uçak Bileti
Erzurum Uçak Bileti
Eskisehir Uçak Bileti
Gaziantep Uçak Bileti
Hatay Uçak Bileti
Igdir Uçak Bileti
Isparta Uçak Bileti
Izmir Uçak Bileti
Kahramanmaras Uçak Bileti
Kars Uçak Bileti
Kastamonu Uçak Bileti
Kayseri Uçak Bileti
Kocaeli Uçak Bileti
Konya Uçak Bileti
Kütahya Uçak Bileti
Malatya Uçak Bileti
Mardin Uçak Bileti
Mus Uçak Bileti
Nevsehir Uçak Bileti
Samsun Uçak Bileti
Sanliurfa Uçak Bileti
Siirt Uçak Bileti
Sinop Uçak Bileti
Sirnak Uçak Bileti
Sivas Uçak Bileti
Tekirdag Uçak Bileti
Tokat Uçak Bileti
Trabzon Uçak Bileti
Usak Uçak Bileti
Van Uçak Bileti
Zonguldak Uçak Bileti
Yurt Dışı Ucuşlar
Amsterdam Uçak Bileti
Bangkok Uçak Bileti
Barselona Uçak Bileti
Belgrad Uçak Bileti
Bilbao Uçak Bileti
Brüksel Uçak Bileti
Budapeþte Uçak Bileti
Cenova Uçak Bileti
Cordoba Uçak Bileti
Dubai Uçak Bileti
Dubrovnik Uçak Bileti
Düsseldorf Uçak Bileti
Floransa Uçak Bileti
Frankfurt Uçak Bileti
Heraklion Uçak Bileti
Jaipur Uçak Bileti
Kiev Uçak Bileti
Köln Uçak Bileti
Madrid Uçak Bileti
Marsilya Uçak Bileti
Miami Uçak Bileti
Moskova Uçak Bileti
Ohrid Uçak Bileti
Paris Uçak Bileti
Pattaya Uçak Bileti
Prag Uçak Bileti
Roma Uçak Bileti
Salzburg Uçak Bileti
Santiago Uçak Bileti
Saraybosna Uçak Bileti
Selanik Uçak Bileti
Sevilla Uçak Bileti
Stuttgart Uçak Bileti
Valencia Uçak Bileti
Venedik Uçak Bileti
Viyana Uçak Bileti
Üsküp Uçak Bileti
Zaragoza Uçak Bileti
Untitled Document
Untitled Document
Programlama Dijitalmimar.com